Lidhultsbygden

Välkommen till
Lidhultsbygden

Här finner Ni information om vår bygd som består av Lidhult, Odensjö och Vrå. Projektet är ett samarbete med Hela Sverige skall leva - Service i Samverkan.