Turism - Tourism

Turism - Tourism

Ljungby Turistinformation - Ljungby tourist center
Här finner Ni all turistinformation om Lidhultsbygden - Lidhult - Odensjö och Vrå.
At this website you can find all tourist information needed about Lidhultsbygden.

Naturreservat Lidhultsbygden -
Nature preserv Klicka på Naturreservat - här är alla naturreservat listade i Kronoberg -Click on Naturreservat - all preserved natur is listed here in Kronoberg.

Naturreservat i Lidhultsbygden: Jättaberget, Lidhultsåsen, Luberydsmossen, Hunnsberget, Rocknen, Ushult, Åshultsmyren, Skälhult.Lidhult

Boende - Stay
Mooi Gula Huset B&B
Stationsgatan 6
Tel./Phone: 073-630 25 28

Äta och kaféer - Eat and café
ICA Träffpunkt Kafé/Café, lunch/lunch och/and bibliotek/library
Öppet/Open 9-17 
Juni/june, juli/july, augusti/august 9-19

Cykelleder - Bicycle paths
Banvallsleden
Sunnerboturen
Unnen runt

Vandringsleder - Hiking paths
Lidhultsåsens naturreservat och Naturstigen
Elljusspåret vid kyrkan - Electric light track beside the Lidhult church
Skälhults naturreservat
Rocknens naturreservat

Badplats - Bathing sites
Askaken 

Grillplatser - Barbeque place

Finns vid alla naturreservat - elljusspåret - Askaken - utmed Naturstigen vid Lidhultsån - Barbeque places  
exists on all the naturereservs, at the electric light path, at Askaken, along Naturstigen at Lidhultsån

Leta skatter i Sagobygden - Geocaching
G1 - Stickelien och Lidhult
G3 - Skams stenar

Hantverk - Hand crafts 
Sehlers keramik
Hansens Träsvarvning

Loppis och kuriosa - Fleamarkets and curiosity
Mooi Inredning och kuriosa Singeshult - Interior  and curiosity

Singeshults natur och kultur - Fleamarket and retail

Spångens återbruk Lidhult - Fleamarket and retail

Sevärdheter - Tourist attractions
Minnessten över AK-arbetarna vid korsningen Vråvägen - Storgatan - Memorystone for the AK-workers at the crossing Vråvägen - Storgatan

Hembygdsparken - The home village park
Äldre kulturbyggnader i naturskön miljö vid Yxnasjön  Ealderly cultural buildings in beautiful nature at the Yxnasjön

Boende - Stay
Hjortseryd

Ställplatser - Motorhome parking
Alpackagården Kråkshult

Vrågården

Äta och kaféer – Eat and cafe
Alpackagården i Kråkshult

Gårdscafé Tre Tallbarr Vrå

Älg & More Byholma